خلاصه کتاب

17 اصل کار تیمی

توسط خلاصه کتاب, معرفی کتابدر 2020-04-26

پیشگفتار: بدون بازیکن عالی نمی توان تیمی عالی ساخت. این یک واقعیت است. می گویند”هرقدر هم که بازیکنان خوب باشند،به هرحال امکان باخت وجود دارد. اما بدون بازیکنان خوب،بردن محال است.با این حساب ازکجا می توان بازیکنان خوبی پیدا کرد؟یا خودمانیم،چگونه می توان از خودمان بازیکن بهتری بسازیم؟برای داشتن بازیکنان خوب در یک تیم،در واقع […]

    سبد خرید