مجله موفقیت افغانستان

15 تفکری که شما را به سمت موفقیت هدایت میکنند

توسط مجله موفقیت افغانستان, موفقیتدر 2021-01-02

15 تفکری که شما را به سمت موفقیت هدایت میکنند 1. هر روز یک هدیه است زندگی فوق العاده ارزشمند است اما در یک لحظه میتواند به بدترین ها تبدیل بشه. وقتی این اصل را ملکه ذهنتان کردید، دیگر امکان ندارد ساعات پر ارزش روزانه تان را به دفع الوقت بگذرانید. ایده هایتان را دنبال میکنید و […]

اهداف ایجاد مجله موفقیت افغانستان

توسط افغانستان, مجله موفقیت افغانستاندر 2018-02-27

گروه انگیزشی “مجله موفقیت افغانستان” اهداف گروه: 1- ساخت پادکست های انگیزشی 2- ساخت کتاب های صوتی از بهترین کتاب های موفقیت و توسعه فردی با لهجه های شیرین مناطق مختلف افغانستان 3- افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی 4- کشف استعداد های بالقوه جوانان افغانستانی و به فعل رساندن آن 5- اموزش های فن بیان […]

    سبد خرید